this is VR 360 & AR.

Närmsta vägen till en helt ny värld är via ett headset! När vi visar Barshas vardag

i Bangladesh, eller Espans väg till skolan i Namibia, använder vi 360-teknik.

Med riktiga kameror fångar vi en verklighet som kan upplevas av alla.

BEHIND THE SCENES

Deserted 360 rig in Namibia. Unicef.

Rigging for 360 night shot. Matador/Uppsala kommun.

Rehearsing. Plan International.

CLIENTS IN SELECTION:

© Copyright Swedish Frames AB 2014-2020, All Rights reserved. www.swedishframes.se/www.facebook.com/swedishframes/info(a)swedishframes.se

Bohusgatan 19 - 21 116 67 STOCKHOLM, Sweden - Org nr 55 68 85-4623

  • Facebook
  • Vimeo
  • Linkedin
  • Instagram