top of page
GE_Header_002.jpg

   showcase - GE HealthCare

Category_Anchor

uppdraget

Att tillsammans med vännerna på Animech i Uppsala och

GE Healthcare UK sätta samman två filmer för medicinteknisk marknadsföring.

 

En avancerad 3D-film och en klassiskt inspelad video ska

tillsammans utgöra grunden för divisionens kommunikationsarbete.

kund

 

format

Animech / GE HealthCare 

3D-visualisering

Film

resultatet

Black and white portrait of a man with glasses
FASTlab 2

© Photography made by Animech / Johan Nordström fsf

Peter Wiberg på Animech i Uppsala är en av landets vassaste inom 3D-visualisering av maskin- & medicinteknik.

 

När Peter väl tagit över ingenjörernas CAD ritningar och konverterat dem från ingenjörernas STEP till 3D-studiomax kan ett artistiskt arbete ta sin början där varje yta och material får sin färg och form.

Rigga för kamera

 

Till skillnad från Photoshop och 2D måste 3D-objekten genomarbetas från varje tänkbart perspektiv, i varje tänkbar upplösning och förstoring. Redan nu är Wibergs dialog med regissören Jonatan Kruse från Swedish Frames

för att matcha arbetet med 3D-modellen till de kameraåkningar som Kruse har planerat för filmen.

3ds Max Viewport of model
View of the FASTlab 2 with a purple background
View of the FASTlab 2 with a purple background

Analoga lampor och digitala

 

På 3D-sidan är modellarbetet klart, Kruse och Wiberg riggar de digitala kamerabanorna och ljussättningen tillsammans. Trots att programmet ska simulera traditionella lampor är regissören Jonatan frustrerad, skuggor och highlights uppför sig inte som på en inspelningsplats.

 

Men till slut sitter åkningarna och Peter Wiberg sätter upp en renderingskö som kommer ta företagets datorer flera dygn att färdigställa.

Closeup on the FASTlab 2, showing three containers with red, yellow and blue liquids

 

Djävulen sitter i detaljerna

 

Filmproducenterna är väl medvetna om att de gestaltar lösningar och produkter som det tagit många år för ingenjörerna att färdigställa. Respekt för detaljer är avgörande – både för kund, avsändare och mottagare. Hur material möter varandra och hur texturer reflekterar ljuset är avgörande för känslan av trovärdighet.

White icon of a light bulb in a box
White icon of a list with a pen
White icon of a doctor holding a paper
Blue background with text and illustrations
Two doctors are pointing at a screen, blue details and text

Ny film till befintlig print

 

Samtidigt förbereds materialet för en film av klassisk karaktär.

GE Healthcares printkampanj är redan färdig, och nu ska filmmaterial redigeras i samma anda.

 

Här används inte 3D-verktyget alls, utan klassiska filmscener ska blandas med 2D-scener skapade i Adobe After Effects. Rörlig film, texter, animationer och stillbilder ska smältas samman till en helhet som påminner om printkampanjen.

A hand is holding a light sphere that shows different hospital icons
White icon of the globe

Filmerna är på granskning hos GE Healthcare. Företaget är ett av världens största, och man vet att film- och bildintryck är extra viktiga för hur kunder uppfattar företaget.

Bra produktioner kan hjälpa och förstärka – dåliga produktioner kan göra det motsatta.

 

Filmerna är godkända av GE Healthcare och kommer bli ett viktigt verktyg för dem många år framöver. Vännerna Wiberg och Kruse kryssar av ytterligare ett samarbete, tillsammans med team från Animech och Swedish Frames.

Five people wearing hospital gear are looking at a screen
bottom of page