top of page
CPO_Sea_003_jpg.jpg

showcase CorPower Ocean
Wave Energy Converter

Category_Anchor

uppdraget

Vårt i särklass med avancerade 3D-uppdrag hittills. Corpower har under 15 år utvecklat en komplett metod att tillverka, sjösätta och underhålla Boyar för utvinning av energi från havet.

 

Men hur går det till? Med filmen 'Wave Energy Converter' gav de Swedish Frames i uppdrag att illustrera processen i detalj.

kund

 

format

CorPower Ocean

 

3D-visualisering

Stillbilder

Film

resultat

Idag är havet och dess vågor en outnyttjad energikälla. Svensk industri har med Corpower Ocean i spetsen skapat en teknik för att utvinna vågenergi med högteknologiska boyar.

Med hjälp av CAD och fotorealistisk 3D har Swedish Frames skapat filmerna hur det hela fungerar.

 

Målgruppen är stater, regeringar och beslutsfattare över hela

världen som söker effektiv, stabil och förnybar energi.

 

utvalda produktioner

Two images of a tugboat towing a wave energy buoy at sea

Från CAD till Hollywood. Vi gör inte om ingenjörernas arbete, utan utgår från befintliga CAD-modeller när vi skapar våra scener. Samarbetet mellan Corpowers ingenjörer och Swedish Frames 3D-designers är tätt, med ständiga samtal och möten om konstruktionsdetaljer.

 

En scen – tusen bilder. Den 3D-scen vi skapar blir också källan till andra filmklipp, stillbilder och illustrationer. Corpower investerar i perfekta 3D-scener till filmen, för att även kunna beställa närbilder och beskrivande illustrationer med kort varsel.

15 års ingenjörsutveckling – men vi är först med resultatet! Scenen där boyarna guppar i vattnet är inte verklig. Våra animatörer har skapat den i fotorealistisk 3D. Ändå är det dessa scener som Corpowers ingenjörer drömmer om och ser framför sig! Swedish Frames arbetar nästan alltid

med fotorealistiska filmklipp – månader och år innan föremålen faktiskt existerar! 

Högteknologisk utveckling hand i hand med berättelsen! Corpower Ocean satsar stort på utveckling av ny teknik. Men de är lika noga med att berätta om sina framgångar för press, kunder och en intresserad allmänpublik. Filmerna vi gör för Corpower används oavbrutet i TV, media, på Linkedin, Facebook och all tänkbar distribution. 

A man wearing safety gear inside a buoy
Closeup displaying gears
Cut out of a wave energy buoys

Långt innan boyen existerar undervisar Corpower underhållspersonalen med hjälp av interiöra bilder skapade av Swedish Frames. 

Black VR headset
360 image inside a buoy
Overview of a wavefarm
View of a wave energy buoy at sea next to a boat

VR - interactive.

Med hjälp av VR kan utvecklare, personal och kunder se boyen inifrån – flera år innan den faktiskt existerar! 

bottom of page